Jerzy Zięba

Książki Jerzego Zięby są coraz bardziej popularne na polskim rynku. Dotykają one tematyki znachorstwa, naturoterapii oraz hipnoterapii. Autor jest bardzo znany na rynku, ponieważ wydał bardzo znane książki, które ludzie cenią, choć zdarzają się też osoby, które uważają jego twórczość za niezbyt naukową. Swoje początki hipnoterapeuta miał w Stanach Zjednoczonych oraz Australii, kiedy to zajmował się uzyskaniem certyfikatów na hipnoterapeutę klinicznego. Zajmuje się publikowaniem licznych artykułów mówiących głównie o naturoterapii, dlatego też zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać na wiele sposobów. Nie do końca znana jest jego historia edukacyjna na studiach, ponieważ nie upublicznił dyplomów ukończenia uczelni. Swoje badania publikuje również na serwisie YouTube.

Poszerzenie wiedzy o naturoterapii

Każda osoba, która zapozna się bliżej z jego dokonaniami poszerzy z pewnością swoją wiedzę o naturoterapii. Jerzy Zięba w swoich tezach powołuje się na zagadnienia związane z legalizacją medycznej marihuany, jest zwolennikiem jedynie naturalnych metod leczenia, co spotyka się z buntem wielu uznanych lekarzy oraz profesorów. Jeśli chodzi o sprzeciwy to opowiada się przeciwko GMO, szczepieniom oraz chemioterapii. Jak widać wyraźnie jego poglądy są dość kontrowersyjne, ale bardzo odważne, dlatego też spotyka się on z coraz większą aprobatą ze strony polskiego społeczeństwa, zwłaszcza tego młodszego. Autor nie posiada może zbyt dużego warsztatu naukowego, ale doskonale zna się na naturoterapii, dlatego też jego artykuły mogą mieć pozytywny wpływ na wiele osób, ponieważ:

– ludzie dowiadują się wielu ciekawych rzeczy o naturalnych metodach leczenia,

– można dowiedzieć się jak negatywny wpływ ma na człowieka chemia,

– zwiększa się wiedzę na temat pozytywnego działania medycznej marihuany.

Dbanie o zdrowie

Pan Zięba w swoich artykułach odnosi się głównie do tego, iż ludzie powinni dbać o swoje zdrowie, a najlepszym ku temu rozwiązaniem jest stosowanie jedynie naturalnych metod w każdej kategorii życia. Z tego też względu opowiedział się całkowicie za zakazem propagowania modyfikowanej genetycznie żywności, która jego zdaniem bardzo szkodliwie wpływa na zdrowie każdego człowieka, który ma z nią styczność. Dzięki jego artykułom można oczywiście dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a to doprowadzi do tego, że człowiek zda sobie sprawę z tego jak dbać optymalnie o zdrowie i czego unikać konkretnie w swojej własnej diecie.